Kongre İçerik Yönetimi

  • Kongre bilimsel programının saat planının yapılıp derneğe iletilmesi
  • Dernekten gelen programın düzenlenmesi ve ilana hazır hale getirilmesi
  • Panel, konferans, uydu sempozyumu, çalıştay, workshop vb. oturumlar için düzenleme yapılması
  • Sosyal program için alternatif planlar sunulması
  • Kongre tanıtım için sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve yönetimi
  • Kongre tanıtımı için grafik çalışmaların düzenli olarak yapılıp onaya sunulup paylaşımı
  • Her panel için oturum başkanları ve panelistlerin resimlerinin, konu başlıklarının ve saat dilimlerinin yer aldığı görseller hazırlanıp paylaşılması
  • Animasyon ve video tanıtımları ile zengin içeriklerin üretimi